Moja oferta

Podstawą mojej aktywności terapeutycznej jest systemowa terapia rodzin, jak również elementy terapii behawioralno – poznawczej. Swoim klientom zapewniam bezpieczny, empatyczny kontakt. W swojej pracy postępuję etycznie, a podwaliną mojego podejścia do drugiego człowieka jest bezwzględny szacunek. Świadczę pomoc w formie konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii. Prowadzę spotkania indywidualne dla osób z trudnościami natury emocjonalnej. Zajmuję się terapią par/małżonków, którzy nie mogą dojść do porozumienia i poszukują nowych sposobów, aby się zrozumieć. Wspieram osoby w kryzysie psychologicznym (w trudnej sytuacji życiowej). Pomagam rodzicom w trudnościach wychowawczych. Wciąż poszerzam swoją działalność, uzupełniając swoją wiedzę o kolejne metody terapii.

W swojej pracy oferuję:

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna - Spotkania mają na celu pomoc w pokonywaniu różnych trudności emocjonalnych i psychicznych (w tym depresyjnych, lękowych, zaburzeń zachowania). Po ustaleniu problemu i celu terapii rozpoczyna się praca terapeutyczna.

Konsultacje i terapia par

Konsultacje i terapia par

Konsultacje i terapia par – ma na celu określenie przyczyn trudności w relacji między partnerami, a następnie doprowadzenie do ich wyeliminowania lub złagodzenia. Spotkania służą wymianie myśli i emocji partnerów, co pomaga w lepszym rozumieniu siebie nawzajem.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów

Konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów

Konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów to jedno lub seria spotkań, które polegają na omówieniu chwilowego, pojedynczego problemu w rodzinie. Celem spotkania jest zrozumienie przyczyn i skutków aktualnych trudności oraz znalezienie możliwych rozwiązań.

Interwencja w kryzysie psychologicznym

Interwencja w kryzysie psychologicznym

Interwencja w kryzysie psychologicznym - potkania tego typu mają na celu przywrócenie równowagi psychicznej po trudnym doświadczeniu życiowym, takim jak: utrata bliskiej osoby, rozwód, żałoba, zdarzenia losowe czy wypadki. Rozmowa jest sposobem na towarzyszenie osobie w trudnej sytuacji życiowej.